Wednesday Nov 26 2014, 03:48
1587613
Ki o le da a fun aja, ki o da a fun ehoro ni a se n kun odan leerun
View
Audio
Comments
7831516
Eni ti irun asunbaa ba ba nii ranti Aila
View
Audio
Comments
6987815
Arun ti n se ogoji ni n se oodunrun, ohun ti n se aboyade, gbogbo oloya ni o n se
View
Audio
Comments
2569324
Ma gbe mi mora joo
View
Audio
Comments
4541576
Bi a ba pe lori imi, eesin keesin a maa ba ni nibe
View
Audio
Comments
9586247
Ewure ile ko mo iyi ode, agutan ile ko mo iyi ode, eni ti o j'ogun ewu ko mo iyi agabada nla.
View
Audio
Comments