Sunday Oct 26 2014, 07:37
2929483
Eni ti yoo je oyin inu apata ki i wo enu aake
View
Audio
Comments
4677682
Ai le ja, nii je won o bi mi ni ile yi. odan iwaju ile baba eni kii gbe ija eni
View
Audio
Comments
6856381
Ajeje owo kan ko gbe'gba d'ori agbajo owo la fi n so aya
View
Audio
Comments
7724528
Oke oku l'oku u re baba omo lo l'omo
View
Audio
Comments
1437382
A kii gbe okeere e mo didun obe
View
Audio
Comments
7548416
Bi esin ba da ni a tun gun
View
Audio
Comments