Wednesday Oct 07 2015, 03:28
3528516
Eni ti ko ba nii je ka jeun yo, se ni a n da'na tie mo ounje.
View
Audio
Comments
3764579
Kii tan ni igba osun, ki o ma ba ala ninu je
View
Audio
Comments
6199463
Isoro ni igbesi, isunkunsi ni igbete gan
View
Audio
Comments
4368324
A i le soro lo n siwaju ori buruku
View
Audio
Comments
7481952
Ikun n je ogede ikun n redi, ikun ko mo pe oun ti o dun nii pani
View
Audio
Comments
6774513
Eni ri nkan he ti o fe e ku pelu e, owo eni ti o ti sonu nko?
View
Audio
Comments