Tuesday Jul 29 2014, 07:37
9686147
Ti owe ba jo owe eni, ti a ko ba le soro eru ija ni o n ba ni.
View
Audio
Comments
6285352
Ile Oba t'o jo, ewa l'o bu si
View
Audio
Comments
4433311
Eyin ni ohun ti o ba ti fo kii se e sajo
View
Audio
Comments
3317318
Didun lo dun ti a n ba ore je efo tile oge to oge e je
View
Audio
Comments
2327748
Oro ti a ni ki baba o ma gbo, baba ni yoo pari e
View
Audio
Comments
2948322
Alejo ti o fi oru wo ilu, igida ni yio je
View
Audio
Comments