Thursday Jul 02 2015, 12:07
8177737
Kekere ni a tii peekan iroko, ti o ba dagba tan ebo nii maa gba lowo eni
View
Audio
Comments
9228171
Alagemo ti bi omo re tan, aimoojo ku si owo omo alagemo
View
Audio
Comments
6836518
Bi aya ba mo oju oko tan, alarina a yeba
View
Audio
Comments
1377517
Enu dun un ro efo agada owo se e san oko
View
Audio
Comments
1513975
A kii de ile arugbo ni ofe
View
Audio
Comments
8981721
Eni ti o se labe pepe, nii je labeje pepe
View
Audio
Comments