Monday Nov 30 2015, 02:36
8883853
Adaniloro fi agbara ko ni
View
Audio
Comments
9247423
Bi ina ko ba ni awo ko le gun oke odo
View
Audio
Comments
7662129
Eni to jin si koto ko ara yoku ni ogbon
View
Audio
Comments
7848639
Eeyan ko ri ibi sun aja n haarun
View
Audio
Comments
4214952
Okookan laa yo ese leku
View
Audio
Comments
1586582
Kokoko lara ota a le
View
Audio
Comments