Tuesday Mar 31 2015, 05:35
8671586
Eni egun gun ni ese, nii se lakanlaka to alabe lo
View
Audio
Comments
1952989
Eni ti o ni ori ko ni fila, eni ti oni fila ko ni ori.
View
Audio
Comments
9228171
Alagemo ti bi omo re tan, aimoojo ku si owo omo alagemo
View
Audio
Comments
2135737
Oro kii tobi ki a fi obe buu, enu ni a fii soo
View
Audio
Comments
3764579
Kii tan ni igba osun, ki o ma ba ala ninu je
View
Audio
Comments
2375865
Alagbara ma mo ero, baba ole ni
View
Audio
Comments