Friday Jul 25 2014, 04:38
1513975
A kii de ile arugbo ni ofe
View
Audio
Comments
3616439
Eni ti yo ba jeun gbo-in gbon-in, gbodo ti ilekun gbon-in gbon-in
View
Audio
Comments
9231639
Gbe omo waa ki mi, owo nii na ni
View
Audio
Comments
3581294
Eni taa se ni oore ti ko dupe, bi olosa ko ni ni eru lo ni
View
Audio
Comments
1146565
Oku ojo meta kuro ni alejo o sare e
View
Audio
Comments
6735677
Ataare ren gba idi re o n fi oburo se esin, oburo iba ri eni gba idi re iba so ju ataare lo
View
Audio
Comments