Saturday Apr 18 2015, 02:47
1542391
Oju orun to eye e fo, lai fi ara kan ara
View
Audio
Comments
1175372
Eni ti ko ri bi i abahun n wo ewu abona
View
Audio
Comments
6987815
Arun ti n se ogoji ni n se oodunrun, ohun ti n se aboyade, gbogbo oloya ni o n se
View
Audio
Comments
5912483
Ka rin ka po, yiye ni yeni
View
Audio
Comments
2451645
Owo ti a fi ra eko riro kii je ka danu
View
Audio
Comments
8526135
Eni ti o ba gba emu fun olu igbo ni i gba wowo fun olope
View
Audio
Comments