Monday Aug 31 2015, 01:27
5914798
Onigbese ti ko gba eemin in yo gba emi
View
Audio
Comments
6735677
Ataare ren gba idi re o n fi oburo se esin, oburo iba ri eni gba idi re iba so ju ataare lo
View
Audio
Comments
5619184
Ko ni buruburu ki o ma ku enikan moni, eni ti yoo ku ni a ko mo
View
Audio
Comments
8157235
Omo ma lo seliteeli
View
Audio
Comments
5699469
Agbatan ni a n gba ole, bi a ba da aso fun ole a paa laro, bi a ba gbe nija a sin in dele
View
Audio
Comments
7831516
Eni ti irun asunbaa ba ba nii ranti Aila
View
Audio
Comments